Συνάντηση στα πλαίσια εκπαίδευσης ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη

Διαβήτης τύπου ένα
Ημερομηνία: 06.03.2014 & 13.03.2014 «Χάρτες Συζήτησης» το πρώτο βοηθητικό υλικό της εκπαιδευτικής μας πρωτοβουλίας, που εστιάζεται στον ασθενή, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαθαίνοντας τον Διαβήτη». Τον Μάρτιο του 2014 έγιναν οι δύο πρώτες συναντήσεις με τις ομάδες των διαβητικών ασθενών μου. Οι συναντήσεις αυτές,…