Ενδοκρινολογικό χωριό στο Σύνταγμα, δωρεάν εξετάσεις και ιατρική συμβουλευτική.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του 44ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη, η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία διοργανώνει στις 26 και 27 Απριλίου 2017, το Ενδοκρινολογικό Χωριό, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο Μετρό στο Σύνταγμα.

Συνάντηση στα πλαίσια εκπαίδευσης ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη

Διαβήτης τύπου ένα
Ημερομηνία: 06.03.2014 & 13.03.2014 «Χάρτες Συζήτησης» το πρώτο βοηθητικό υλικό της εκπαιδευτικής μας πρωτοβουλίας, που εστιάζεται στον ασθενή, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαθαίνοντας τον Διαβήτη». Τον Μάρτιο του 2014 έγιναν οι δύο πρώτες συναντήσεις με τις ομάδες των διαβητικών ασθενών μου. Οι συναντήσεις αυτές,…